Wybierz samochód:

Reklamacja


Reklamacje i wsparcie serwisowe
 

Reklamacje z tytułu rękojmi (Konsumenci / Przedsiębiorcy)

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. 
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu.
 4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
 • wymiany towaru na nowy,
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny,
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
 • charakter wady – istotna czy nieistotna,
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 1. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
 2. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np.:
Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adres e-mail sklep@piorawycieraczek.pl lub:
Grupa DWR s.c.
ul. Kościuszki 61F
43-190 Mikołów

Reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Na podstawie art. 545 par. 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Reklamacje należy kierować na adres e-mail sklep@piorawycieraczek.pl podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (e-mail) oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące mieć wpływ na proces reklamacji.
 5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Formularz reklamacyjny

ALCAAMiOBLOOMBOSCHDENSOFLASHHEYNERNEGOTTIVALEO

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Zamknij