Wybierz samoch├│d:

Regulamin sklepu internetowego piorawycieraczek.pl

Regulamin sklepu internetowego piorawycieraczek.pl

§1
OKREŚLENIE SPRZEDAWCY

 1. W┼éa┼Ťcicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
  Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe┼é Juroszek, Mateusz Margalski Spó┼éka cywilna
  z siedzib─ů przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
  NIP: 6342835343
  REGON: 360642923
  Telefon:  32 729 81 91
  E-mail: sklep@piorawycieraczek.pl

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzeda┼╝ za po┼Ťrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

 2. Klientem [dalej Klient] mo┼╝e by─ç:

 • pe┼énoletnia osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych zamieszka┼éa w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • pe┼énoletnia osoba fizyczna prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů z siedzib─ů w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, z siedzib─ů w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaci─ůgania zobowi─ůza┼ä w imieniu podmiotu,

 • osoba ma┼éoletnia dzia┼éaj─ůca za zgod─ů rodzica lub opiekuna prawnego.

 1. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pó┼║niejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonuj─ůca ze Sklepem czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů╠Ę gospodarcza╠Ę lub zawodowa╠Ę.

 2. Przedsi─Öbiorc─ů [dalej Przedsi─Öbiorca] jest osoba fizyczna prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů podlegaj─ůca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej (CEiDG) dokonuj─ůca czynno┼Ťci prawnej (zawieraj─ůca umow─Ö kupna / sprzeda┼╝y) zwi─ůzan─ů bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, gdy z tre┼Ťci zawartej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla Przedsi─Öbiorcy charakteru zawodowego. Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w szczególno┼Ťci z numerów PKD.

 3. Towarem [dalej Towar] jest dost─Öpna w Sklepie rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem umowy kupna sprzeda┼╝y pomi─Ödzy Sklepem a Klientem.

 4. Regulamin jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů umowy sprzeda┼╝y zawieranej z Klientem.

 5. Ceny podane w Sklepie s─ů cenami brutto (zawieraj─ů podatek VAT).

 6. Towary dost─Öpne w Sklepie s─ů nowe i s─ů wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyj─ůtek stanowi─ů towary z wyra┼║nie oznaczonymi wadami oraz ┼Ťladami u┼╝ytkowania. Odpowiedzialno┼Ť─ç za wady okre┼Ťlona jest przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, w szczególno┼Ťci art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z pó┼║niejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pó┼║niejszymi zmianami).

§3
ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia mo┼╝na sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem formularzy interaktywnych dost─Öpnych na stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalaj─ůcych na weryfikacj─Ö Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyj─Öcie zamówienia poprzez wys┼éanie na podany podczas sk┼éadania zamówienia adres e-mail, wiadomo┼Ťci opisuj─ůcej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepe┼énych, b┼é─Ödnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas sk┼éadania zamówienia, Sklep skontaktuje si─Ö z Klientem w celu usuni─Öcia b┼é─Ödów. Sk┼éadaj─ůc zamówienie, Klient sk┼éada ofert─Ö zawarcia umowy sprzeda┼╝y zamówionych towarów.

 3. Dla stron wi─ů┼╝─ůce s─ů informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie z┼éo┼╝enia zamówienia. Dotyczy to w szczególno┼Ťci: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodz─ůcych w sk┼éad zestawu, terminów i sposobu dostawy.

 4. Po z┼éo┼╝eniu zamówienia, nast─Öpuje jego weryfikacja. Nast─Öpnie Sklep przesy┼éa na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informacj─Ö o przyj─Öciu zamówienia do realizacji oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyj─Öciu zamówienia do realizacji jest o┼Ťwiadczeniem Sprzedawcy o przyj─Öciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwil─ů jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzeda┼╝y. Po zawarciu Umowy sprzeda┼╝y, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesy┼éaj─ůc je na adres poczty elektronicznej.

 5. Informacje znajduj─ůce si─Ö na stronie internetowej Sklepu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  §4
  PŁATNOŚCI

  1. Klient ma do wyboru formy p┼éatno┼Ťci:

  • p┼éatno┼Ť─ç przy odbiorze (pobranie),

  • p┼éatno┼Ť─ç elektroniczna za po┼Ťrednictwem PayPro S.A. (Przelewy24),

  • p┼éatno┼Ť─ç przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).

  1. Ceny przesy┼éek okre┼Ťlone s─ů w podsumowaniu zamówienia.

  2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

  3. Klient zobowi─ůzany jest do uregulowania nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůcych z zawartej umowy niezale┼╝nie od wybranego sposobu p┼éatno┼Ťci oraz dostawy.

  4. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, (a w przypadku p┼éatno┼Ťci pobraniowej przy odbiorze) Sklep wezwie Klienta do odbioru i zap┼éaty za towar wyznaczaj─ůc termin na realizacj─Ö zobowi─ůzania. W przypadku nieuregulowania nale┼╝no┼Ťci wynikaj─ůcej z zawartej umowy w wyznaczonym terminie Sklep mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy sprzeda┼╝y. 

  5. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym ┼Ťrodki za zamówienie zostan─ů zaksi─Ögowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej autoryzacji p┼éatno┼Ťci (nie dotyczy pobrania).

  6. Termin realizacji zamówie┼ä p┼éatnych przy odbiorze liczony jest od dnia roboczego nast─Öpuj─ůcego po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep o którym mowa w §3 ust 4.

  §5
  WYSYŁKA TOWARU

  Zamówiony towar Sklep wysy┼éa za po┼Ťrednictwem firm kurierskich lub udost─Öpnia do odbioru osobistego w swojej siedzibie.

  §6
  REKLAMACJE Z TYTU┼üU R─śKOJMI (KONSUMENCI / PRZEDSI─śBIORCY)

  1. W przypadku niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů, Konsument powinien odes┼éa─ç do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodno┼Ťci.

  2. Sklep ustosunkowuje si─Ö do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodno┼Ťci.

  3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi za┼é─ůcznik nr 2 do Regulaminu.

  4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa r─Ökojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesi─Öcy.

  5. Konsument w momencie wyst─ůpienia wady, mo┼╝e za┼╝─ůda─ç od Sklepu (w ramach prawa r─Ökojmi):

  • wymiany towaru na nowy,

  • naprawy towaru,

  • obni┼╝enia ceny,

  • odst─ůpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

  Sklep ustosunkuje si─Ö do ┼╝─ůda┼ä Konsumenta w ci─ůgu 14 dni od momentu otrzymania ┼╝─ůdania. Sklep rozpatrzy ┼╝─ůdanie, bior─ůc pod uwag─Ö nast─Öpuj─ůce okoliczno┼Ťci:

  • ┼éatwo┼Ť─ç i szybko┼Ť─ç wymiany lub naprawy towaru,

  • charakter wady – istotna czy nieistotna,

  • to, czy towar by┼é wcze┼Ťniej reklamowany.

  1. Sklep mo┼╝e odmówi─ç ┼╝─ůda┼ä dotycz─ůcych wymiany b─ůd┼║ naprawy towaru pod warunkiem, ┼╝e wymiana b─ůd┼║ naprawa towaru jest niemo┼╝liwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z mo┼╝liwych ┼╝─ůda┼ä, wymaga┼éaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwi─ůzanie.

  2. Ka┼╝dy Konsument mo┼╝e skorzysta─ç z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Chc─ůc skorzysta─ç z mo┼╝liwo┼Ťci polubownego rozwi─ůzywania sporów dotycz─ůcych zakupów internetowych, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç swoj─ů skarg─Ö np.:

  Przebieg post─Öpowa┼ä w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzywania sporów konsumenckich okre┼Ťlony jest przez aktualnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa (w szczególno┼Ťci w ustawie z dnia 23 wrze┼Ťnia 2016 r. o pozas─ůdowym rozwi─ůzywaniu sporów konsumenckich).  

  1. Wszelkie reklamacje dotycz─ůce korzystania z us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sklep nale┼╝y przesy┼éa─ç na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.

   §7
   REKLAMACJE Z TYTU┼üU R─śKOJMI

   1. Zapisy niniejszego paragrafu odnosz─ů si─Ö jedynie do Klientów nie b─Öd─ůcych Konsumentami.

   2. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sklepu z tytu┼éu r─Ökojmi jest wy┼é─ůczona.

   3. Na podstawie art. 545 par. 2 kodeksu cywilnego w razie przes┼éania towaru na miejsce przeznaczenia za pos╠ürednictwem przewoz╠ünika, Klient obowia╠Ęzany jest zbadac╠ü przesy┼éke╠Ę w czasie i w sposo╠üb przyje╠Ęty przy przesy┼ékach tego rodzaju; jez╠çeli stwierdzi┼é, z╠çe w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowia╠Ęzany jest dokonac╠ü wszelkich czynnos╠üci niezbe╠Ędnych do ustalenia odpowiedzialnos╠üci przewoz╠ünika.

   4. Reklamacje nale┼╝y kierowa─ç na adres e-mail okre┼Ťlony w paragrafie 1 podaj─ůc nast─Öpuj─ůce dane: imi─Ö, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania Towaru, dane kontaktowe (e-mail) oraz ewentualne zdj─Öcia i inne informacje mog─ůce mie─ç wp┼éyw na proces reklamacji.

   5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

   §8
   PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

   1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Konsument / Przedsi─Öbiorca ma prawo odst─ůpienia od umowy bez podawania przyczyny.

   2. Odst─ůpienie od umowy jest skuteczne, je┼╝eli Konsument / Przedsi─Öbiorca z┼éo┼╝y w terminie 14 dni od daty dor─Öczenia towaru, o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Forma z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia mo┼╝e by─ç dowolna, np.:

   • o┼Ťwiadczenie mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na formularzu, którego wzór stanowi za┼é─ůcznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 1 do regulaminu),

   • drog─ů mailow─ů na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

   • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

   1. Konsument / Przedsi─Öbiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy na swój koszt.

   2. Sklep zwraca ┼Ťrodki w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia. Sklep mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta / Przedsi─Öbiorc─Ö dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

   3. Sklep zwraca ┼Ťrodki przy u┼╝yciu takiego samego sposobu zap┼éaty, jakim pos┼éu┼╝y┼é si─Ö Konsument / Przedsi─Öbiorca. W przypadku p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, zwrot ┼Ťrodków dokonywany jest na rachunek karty.

   4. W przypadku, gdy Konsument / Przedsi─Öbiorca wybra┼é inny, ni┼╝ najta┼äszy oferowany przez Sklep sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi / Przedsi─Öbiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najta┼äszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta / Przedsi─Öbiorcy.

   5. Konsument / Przedsi─Öbiorca pokrywa wszystkie bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

   6. Prawo odst─ůpienia nie przys┼éuguje Konsumentowi / Przedsi─Öbiorcy w przypadkach umów:

   • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Towar dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

   • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Towar ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůcy krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia,

   • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji Konsumenta / Przedsi─Öbiorcy lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

   • ┼Ťwiadczeniu us┼éug, je┼╝eli Sklep wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta / Przedsi─Öbiorcy, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sklep utraci prawo odst─ůpienia od umowy,

   • dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta / Przedsi─Öbiorcy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odst─ůpienia od umowy,

   • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Towary, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi Towarami.

   1. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç lub umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

   2. Konsument / Przedsi─Öbiorca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Towaru, b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

   §9
   USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Sklep ┼Ťwiadczy drog─ů elektroniczn─ů poni┼╝sze us┼éugi:  

   • kontakt poprzez formularz,

   • publikacja opinii o towarach,

   • cykliczna wysy┼éka wiadomo┼Ťci poprzez newsletter,

   • prowadzenie Konta Klienta.

   1. Us┼éugi okre┼Ťlone w pkt. 1 ┼Ťwiadczone s─ů 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob─Ö.  

   2. Usługa:

   • kontakt poprzez formularz - polega na wysy┼éce przez Klienta wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych Sklepu. Zawarcie umowy nast─Öpuje w momencie skorzystania przez Klienta z formularza kontaktowego,

   • publikacja opinii o towarach - polega na publikacji przy okre┼Ťlonych towarach indywidualnych wypowiedzi Klientów,

   • cykliczna wysy┼éka wiadomo┼Ťci poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysy┼éce wiadomo┼Ťci przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres e-mail podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail oraz aktywacji subskrypcji poprzez klikni─Öcie w odno┼Ťnik jaki Sklep wysy┼éa na podany adres e-mail. Zawarcie umowy jest tak┼╝e mo┼╝liwe poprzez wyra┼╝enie zgody podczas rejestracji lub sk┼éadania zamówienia,

   • prowadzenie Konta Klienta - polega na udost─Öpnieniu indywidualnego panelu z mo┼╝liwo┼Ťci─ů podgl─ůdu historii zamówie┼ä, edycji danych. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wype┼énienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu.

   1. Rezygnacja z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝liwa jest w ka┼╝dej chwili bez ponoszenia ┼╝adnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja odbywa si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od ┼Ťwiadczonej us┼éugi:

   • us┼éuga kontakt poprzez formularz - poprzez zako┼äczenie korzystania z formularzy interaktywnych dost─Öpnych na stronach internetowych Sklepu,

   • publikacja opinii o towarach - polega na zaprzestaniu publikacji wypowiedzi,

   • cykliczna wysy┼éka wiadomo┼Ťci poprzez newsletter - poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomo┼Ť─ç powinna zawiera─ç dane umo┼╝liwiaj─ůce weryfikacj─Ö subskrybenta us┼éugi,

   • prowadzenie Konta Klienta - poprzez wys┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres podany w paragrafie 1. Wiadomo┼Ť─ç powinna zawiera─ç dane umo┼╝liwiaj─ůce weryfikacj─Ö subskrybenta us┼éugi.

   1. Sklep w przypadku wykrycia dzia┼éania na szkod─Ö Sklepu, ┼éamania przepisów prawa, ┼éamania postanowie┼ä Regulaminu mo┼╝e w ka┼╝dej chwili ograniczy─ç, zablokowa─ç lub usun─ů─ç Klientowi dost─Öp do us┼éug okre┼Ťlonych w ust 1. Sklep informuje Klienta o zablokowaniu b─ůd┼║ ograniczeniu dost─Öpu do us┼éug za po┼Ťrednictwem wiadomo┼Ťci e-mail wys┼éanej na adres podany w formularzu.

   2. Us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů bezterminowo, jednak Sklep mo┼╝e dost─Öp do nich ogranicza─ç, blokowa─ç lub modyfikowa─ç informuj─ůc o tym Klienta w sposób okre┼Ťlony w paragrafie 12 pkt 4.

   3. Zarówno Klient, jak i Sklep mog─ů rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug okre┼Ťlonych w pkt 1 w dowolnym czasie, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç e-mail z o┼Ťwiadczeniem woli.

    §10
    OCHRONA PRYWATNOŚCI

    Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa w sposób okre┼Ťlony w Polityce Prywatno┼Ťci (za┼é─ůcznik 3).

    §11
    ŚRODKI TECHNICZNE

    W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przegl─ůdania asortymentu i sk┼éadania zamówie┼ä na towary, niezb─Ödne jest:

    • urz─ůdzenie ko┼äcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dost─Öpem do sieci Internet i przegl─ůdark─ů internetow─ů typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

    • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

    • w┼é─ůczona obs┼éuga JavaScript,

    • akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu z┼éo┼╝enia zamówienia).

    §12
    OPINIE W SKLEPIE

    1. Klient Sklepu ma mo┼╝liwo┼Ť─ç dobrowolnego i nieodp┼éatnego wystawienia opinii dotycz─ůcej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii mo┼╝e by─ç tak┼╝e ocena, zdj─Öcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

    2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysy┼éa do Klienta wiadomo┼Ť─ç e-mail z pro┼Ťb─ů o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umo┼╝liwiaj─ůcego jej wystawienie – formularz online umo┼╝liwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotycz─ůce zakupów, ich ocen─Ö, dodanie w┼éasnego opisu dot. opinii oraz zdj─Öcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysy┼ék─Ö zaproszenia.

    3. Opinia mo┼╝e by─ç wystawiona jedynie przez Klienta, który dokona┼é zakupów w Sklepie Sprzedawcy.

    4. Wystawione przez Klienta opinie s─ů publikowane przez Sprzedawc─Ö w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

    5. Wystawienie opinii nie mo┼╝e by─ç wykorzystywane przez Klienta do dzia┼éa┼ä bezprawnych, w szczególno┼Ťci do dzia┼éa┼ä stanowi─ůcych czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy czy te┼╝ dzia┼éa┼ä naruszaj─ůcych dobra osobiste, prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

    6. Opinia mo┼╝e by─ç wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych / pozornych umów sprzeda┼╝y w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie mo┼╝e by─ç tak┼╝e sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez wzgl─Ödu na podstaw─Ö zatrudnienia.

    7. Wystawiona opinia mo┼╝e zosta─ç w ka┼╝dym czasie usuni─Öta przez jej autora.

     §13
     WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

     1. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

     2. Niniejszy Regulamin mo┼╝e zosta─ç zmieniony.

     3. Zmiany Regulaminu zostan─ů opublikowane na stronie Sklepu.

     4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

     5. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób okre┼Ťlony w ust. 3.

     6. Sklep uznaje, i┼╝ Klient posiadaj─ůcy konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptowa┼é zmiany regulaminu, je┼Ťli nie wypowiedzia┼é umowy do ko┼äca up┼éywu okresu wskazanego w ust. 5.

     7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu w┼éa┼Ťciwe jest prawo polskie.

     Za┼é─ůcznik nr 1

     Formularz odst─ůpienia od umowy

     (Pobierz: Formularz odst─ůpienia od umowy)

     Za┼é─ůcznik nr 2

     Formularz reklamacyjny

     (Pobierz: Formularz reklamacyjny)

     Za┼é─ůcznik nr 3

     Polityka prywatno┼Ťci

     §1
     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Polityka prywatno┼Ťci zawiera zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narz─Ödzi analitycznych.

     2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego jest:
      Grupa DWR Marcin Holewik, Pawe┼é Juroszek, Mateusz Margalski Spó┼éka cywilna
      z siedzib─ů przy plac Kasprowicza 5, 40-749 Katowice
      NIP: 6342835343
      REGON: 360642923
      Telefon:  32 729 81 91
      E-mail: sklep@piorawycieraczek.pl
      - zwana dalej „Administratorem

     1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s─ů przez Administratora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczególno┼Ťci zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.

     2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyj─ůtkiem:

     • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno┼Ťci danych osobowych niezb─Ödnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia tej┼╝e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je┼╝eli osoba, które dane dotycz─ů chce zawrze─ç dan─ů umow─Ö z Administratorem, to jest zobowi─ůzana do podania wymaganych danych. Ka┼╝dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego,

     • obowi─ůzków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj─ůcym z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa nak┼éadaj─ůcych na Administratora obowi─ůzek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi─ůg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo┼╝liwi Administratorowi wykonanie tych┼╝e obowi─ůzków.

     1. Administrator dok┼éada szczególnej staranno┼Ťci w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz─ů, a w szczególno┼Ťci jest odpowiedzialny i zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:

     • przetwarzane zgodnie z prawem,

     • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

     • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich s─ů przetwarzane,

     • przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö osób, których dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania,

     • przetwarzane w sposób zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodków technicznych lub organizacyjnych.

     1. Uwzgl─Ödniaj─ůc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci osób fizycznych o ró┼╝nym prawdopodobie┼ästwie i wadze zagro┼╝enia, Administrator wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z rozporz─ůdzeniem i aby móc to wykaza─ç. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.

      §2
      PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

      1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunków:

      • osoba, której dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych celów,

      • przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, której stron─ů jest osoba, której dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy;

      • przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze;

      • przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů, jest dzieckiem.

      1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka┼╝dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powy┼╝ej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów s─ů wskazane poni┼╝ej.

      Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania / okres przechowywania danychZakres przetwarzanych danych
      Realizacja Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia RODO (wykonanie umowy)

      Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia w inny sposób zawartej umowy.

      Zakres: imi─Ö i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy), adres IP, ID klienta.
      Prowadzenie ksi─ůg rachunkowych

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo┼Ťci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

      Dane s─ů przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj─ůcymi Administratorowi przechowywanie ksi─ůg podatkowych (do czasu up┼éywu okresu przedawnienia zobowi─ůzania podatkowego, chyba ┼╝e ustawy podatkowe stanowi─ů inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licz─ůc od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, którego dane dotycz─ů).

      Imi─Ö i nazwisko; adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta
      Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze┼ä jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO

      Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda┼╝y dwa lata).

      Imi─Ö i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy).
      Obsługa zgłoszeń

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO

      Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä w stosunku do osoby, której dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczególno┼Ťci kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzeda┼╝y dwa lata).

      Imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, adres IP
      Wysy┼éka wiadomo┼Ťci e-mail w ramach us┼éugi newsletter

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda)

      Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

      Adres poczty elektronicznej.
      Publikacja opinii na temat produktu na stronach internetowych

      Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda)

      Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, której dane dotycz─ů.

      Imi─Ö i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci / siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy).

       §3
       CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

       1. Ka┼╝dorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z dzia┼éa┼ä podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przyk┼éadowo je┼╝eli Klient decyduje si─Ö na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast przesy┼éki kurierskiej, to jego dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzeda┼╝y, ale nie b─Öd─ů ju┼╝ udost─Öpniane przewo┼║nikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora.

       2. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w Sklepie Internetowym w nast─Öpuj─ůcych celach, na nast─Öpuj─ůcych podstawach, w okresach oraz w nast─Öpuj─ůcym zakresie:

        §4
        ODBIORCY DANYCH

        1. Dla prawid┼éowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzeda┼╝y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us┼éug podmiotów zewn─Ötrznych. Administrator korzysta wy┼é─ůcznie z us┼éug takich podmiotów przetwarzaj─ůcych, którzy zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi Rozporz─ůdzenia RODO i chroni┼éo prawa osób, których dane dotycz─ů.

        2. Przekazanie danych przez Administratora nie nast─Öpuje w ka┼╝dym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatno┼Ťci odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wy┼é─ůcznie wtedy, gdy jest to niezb─Ödne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezb─Ödnym do jego zrealizowania. Przyk┼éadowo, je┼╝eli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie b─Öd─ů przekazywane przewo┼║nikowi wspó┼épracuj─ůcemu z Administratorem.

        3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

        • przewo┼║nicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesy┼ék─ů pocztow─ů lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů, Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo┼║nikowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.

        • podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu powy┼╝sze p┼éatno┼Ťci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci realizowanej przez Klienta.

        • dostawcy us┼éug zaopatruj─ůcy Administratora w rozwi─ůzania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo┼╝liwiaj─ůce Administratorowi prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i ┼Ťwiadczonych za jego po┼Ťrednictwem Us┼éug Elektronicznych (w szczególno┼Ťci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz─ůdzania firm─ů i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

        • dostawcy us┼éug ksi─Ögowych, prawnych zapewniaj─ůcy Administratorowi wsparcie ksi─Ögowe, prawne (w szczególno┼Ťci biuro ksi─Ögowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

         §5
         PROFILOWANIE

         1. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz─ů zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, czy te┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z us┼éug w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç np. przyznanie danej osobie rabatu, przes┼éanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko┼äczonych zakupach, przes┼éanie propozycji towaru, który mo┼╝e odpowiada─ç zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te┼╝ zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj─Ö, czy b─Ödzie chcia┼éa skorzysta─ç z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy te┼╝ lepszych warunków i dokona─ç zakupu w Sklepie Internetowym.

         2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Towaru do koszyka, przegl─ůdanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy te┼╝ poprzez analiz─Ö dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej nast─Öpnie przes┼éa─ç np. kod rabatowy.

         3. Osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo do tego, by nie podlega─ç decyzji, która opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na ni─ů wp┼éywa.

          §6
          PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZ─ä

          1. Prawo dost─Öpu, sprostowania, ograniczenia, usuni─Öcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegó┼éowe warunki wykonywania wskazanych wy┼╝ej praw wskazane s─ů w art. 15-21 Rozporz─ůdzenia RODO.

          2. Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora na podstawie wyra┼╝onej zgody ma prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

          3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane s─ů przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie okre┼Ťlonym w przepisach Rozporz─ůdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

          4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw – z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczególn─ů sytuacj─ů – wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interesów, praw i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

          5. W celu realizacji uprawnie┼ä, o których mowa w niniejszym paragrafie mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci pisemnie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

          §7
          COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

          1. Pliki Cookies (ciasteczka) s─ů to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te┼╝ na karcie pami─Öci smartfona – w zale┼╝no┼Ťci z jakiego urz─ůdzenia korzysta odwiedzaj─ůcy nasz Sklep Internetowy). Szczegó┼éowe informacje dot. plików Cookies, a tak┼╝e histori─Ö ich powstania mo┼╝na znale┼║─ç m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

          2. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych ze strony Sklepu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych celach:

          • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, ┼╝e s─ů zalogowani;

          • zapami─Ötywania Towarów dodanych do koszyka w celu z┼éo┼╝enia Zamówienia;

          • zapami─Ötywania danych z wype┼énianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

          • dostosowywania zawarto┼Ťci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotycz─ůcych kolorów, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

          • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

          • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy poprzez anonimow─ů analiz─Ö ich dzia┼éa┼ä (np. powtarzaj─ůce si─Ö wizyty na okre┼Ťlonych stronach, s┼éowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa┼ä, tak┼╝e wtedy kiedy odwiedzaj─ů oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;

          1. Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niektóre funkcjonalno┼Ťci Sklepu Internetowego (przyk┼éadowo niemo┼╝liwym mo┼╝e okaza─ç si─Ö przej┼Ťcie ┼Ťcie┼╝ki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapami─Ötywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków sk┼éadania Zamówienia).

          2. Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç równie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. W braku wyra┼╝enia takiej zgody nale┼╝y odpowiednio zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plików Cookies.

          3. Szczegó┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej.

          4. Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z us┼éug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm─Ö Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z us┼éugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm─Ö Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z us┼éugi Heatmap dostarczanej przez firm─Ö HeatMap, Inc. Us┼éugi te pomagaj─ů Administratorowi analizowa─ç ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s─ů w ramach powy┼╝szych us┼éug w sposób zanonimizowany (s─ů to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj─ů cech identyfikuj─ůcych (danych osobowych) osoby odwiedzaj─ůce stron─Ö Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj─ůc z powy┼╝szych us┼éug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ┼║ród┼éa i medium pozyskania odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek z których odwiedzaj─ů stron─Ö, IP oraz domen─Ö, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p┼ée─ç) i zainteresowania.

          5. Mo┼╝liwe jest zablokowanie w ┼éatwy sposób przez dan─ů osob─Ö udost─Öpniania Google Analytics informacji o jej aktywno┼Ťci na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu mo┼╝na zainstalowa─ç dodatek do przegl─ůdarki udost─Öpniany przez firm─Ö Google Inc. dost─Öpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

          Ciekawe artykuły

          FAQ przy zakupie wycieraczek samochodowych

          FAQ przy zakupie wycieraczek samochodowych

          W zwi─ůzku z pojawianiem si─Ö na rynku motoryzacyjnym coraz wi─Ökszej ilo┼Ťci nowinek, jak grzyby po deszczu pi─Ötrz─ů si─Ö w─ůtpliwo┼Ťci i rodz─ů pytania, na kt├│re czujemy si─Ö w obowi─ůzku odpowiada─ç.

          Czytaj wi─Öcej
          Jak prawidłowo wymienić wycieraczki?

          Jak prawidłowo wymienić zużyte wycieraczki samochodowe? Kompleksowy poradnik

          Wycieraczki, jako cz─Ö┼Ťci eksploatacyjne pojazdu podlegaj─ů sezonowej wymianie. Wielu kierowc├│w wci─ů┼╝ bagatelizuje podstawowe oznaki ich zu┼╝ycia. Tymczasem monta┼╝ nowych w pe┼éni sprawnych i wydajnych pi├│r to zwykle kwestia chwili, kt├│ra realnie przek┼éada si─Ö na bezpiecze┼ästwo i komfort podr├│┼╝owania.

          Czytaj wi─Öcej
          Jak w┼é─ůczy─ç wycieraczki samochodowe?

          Jak w┼é─ůczy─ç wycieraczki samochodowe?

          W┼é─ůczenie wycieraczek samochodowych wydaje si─Ö czynno┼Ťci─ů do┼Ť─ç prost─ů. Jednak wielu kierowc├│w miewa z ni─ů problemy, zw┼éaszcza w pojazdach nowych lub po┼╝yczonych. Szybko zmieniaj─ůce si─Ö warunki pogodowe w trakcie jazdy cz─Östo nie gwarantuj─ů wystarczaj─ůcej ilo┼Ťci czasu potrzebnego na przyswojenie zasad funkcjonowania poszczeg├│lnych mechanizm├│w. Warto wi─Öc zapozna─ç si─Ö z nimi odpowiednio wcze┼Ťniej.

          Czytaj wi─Öcej
          Wycieraczki płaskie czy tradycyjne?

          Wycieraczki płaskie czy tradycyjne? Oto jest pytanie!

          Stoisz przed trudnym wyborem nowych wycieraczek do swojego samochodu? Przeczyta┼ée┼Ť r├│┼╝ne opinie i nadal nie wiesz czy wybra─ç wycieraczki tradycyjne czy p┼éaskie? Zapraszamy, ten tekst powsta┼é w┼éa┼Ťnie dla Ciebie! Mi┼éej lektury!

          Czytaj wi─Öcej
          ALCAAMiOBLOOMBOSCHDENSOFLASHHEYNERNEGOTTIVALEO